0 Asfaldilaotur
SITECH
Banner Image

 

Trimble Authorized Dealer

SPACER

Asfaldilaotur


Asfaldilaoturite juhtimissüsteem

 

Asfaldilaoturite 2D juhtimissüsteem PCS400 kasutab ettenähtud paksusega kihi paigaldamisel baaskõrgusena asfaldi pinda. Seetõttu on juhtimissüsteem PCS400 odavam kasutada teede jaoks, mille aluspind on ette valmistatud või freesitud 3D juhtimissüsteemiga masinate abil.

            Asfaldi laotamistäpsus on kuni 3 millimeetrit.

            Kalli materjali ülekulu on minimeeritud.

            Võimaldab asfalti paigaldada väiksemate hälvetega ja kasutada minimaalset kihi paksust.

            Alandab tööde maksumust, sest silumisplaati teenindab üks töötaja.

            Hõlpsalt kasutatav näidik väldib laoturijuhi eksimusi.

            Võimaldab laotada keerukaid elemente, nagu üleminekud, kaldprofiiliga kurvid ja sagedasti muutuvaid ristlõikeid.

PCS400 SONIC ski

Süsteemiga PCS400 saate järgida baaspindu järgmistel viisidel.

            Skaneeritakse pinda kummalgi laoturi küljel oleva ühe sonariga või kolme sonariga, mis on kinnitatud küljel asuvale konsoolile. Sonarid saadavad baaspinnale ultraheli signaale ja arvutavad vastusignaalide järgi keskmise kõrguse, et saavutada sujuv pinna moodustamine.

            Skaneeritakse baas-nöörliini sonariga ST200. Sellisel juhul mõõdab sonar laoturi horisontaalset liikumist nöörliini suhtes. Kui sonar liigub nöörliinist eemale, hoiatab juhtpult operaatorit ja pakub parandusjuhiseid.

            Süsteem PCS400 võimaldab kasutada kaldeandurit Trimble AS200, mille abil saab hoida tee kallet ettenähtud piires.

| Brosüür |

Robottahhümeetriga asfaldilaoturite 3D juhtimissüsteem Trimble PCS400, mille abil saate laotada erineva paksuse ja kaldega 3D jooniste järgi.

 

PCS900 UTS

Silumisplaadi täpse 3D juhtimise võimalused on järgmised:

            Kõrgemad ja madalamad kohad parandatakse odavamate materjalidega laotamise alguses.

            Paraneb tee siledus, sealjuures kasutatakse vähem asfalti kui traditsiooniliste asfalteerimise meetoditega.

            Võimaldab laotada keerukaid elemente, nagu üleminekud, kaldprofiiliga kurvid ja sagedasti muutuvaid ristlõikeid.

            Asfaldilaoturite 3D juhtimissüsteemi Trimble PCS900 kasutamisel pole vajadust rajada aeganõudvaid ja kalleid nöörliine. Asfalti vedavatel autodel on lihtsam manööverdada.

            Juhtimissüsteemis Trimble PCS900 kasutatakse Trimble robottahhümeetrit SPS930, masina vastuvõtjat MT900 ja tarkvara, millega võrreldakse silumisplaadi asendit ning kallet 3D andmetega. Süsteem juhib automaatselt silumisplaati, et laotada materjal õige paksuse või kaldega.

 

| Brosüür |

CB460 juhtplokk


CB460 Control box

Trimble CB460 juhtplokk on kvaliteetklassi juhtplokk GCS süsteemide portfellis. CB460 pakub samasuguseid võimalusi mis CB450, ning lisaks:

  • Suur ja kergesti loetav 7” (17.78 cm) värviline LCD ekraan
  • Toetab välimist märgutuleriba
  • Kiirem andmeside läbi Ethernet kohtvõrgu